Antykorozja

W zakresie wykonywanych przez nas usług znajdują się również zabezpieczenia antykorozyjne.Wykonujemy prace w zakresie konserwacji i malowania wszelkich konstrukcji narażonych na działania korozji powstające na skutek elektrochemicznego lub chemicznego oddziaływania czynników środowiskowych. Usługę wykonujemy kompleksowo. W jej skład wchodzą:

  • Analiza techniczna malowanej konstrukcji
  • Prace przygotowawcze i zabezpieczające
  • Dokładne czyszczenie powierzchni
  • Dobranie odpowiedniego systemu malarskiego

Usługę zabezpieczeń antykorozyjnych świadczymy na wszelkiego rodzaju konstrukcjach stalowych, a do jej wykonania używamy technik dostępu linowego. Dzięki zastosowaniu metod alpinistycznych nie ma dla Nas konstrukcji, której nie moglibyśmy zabezpieczyć przed korozją.